Etický kodex

Home / Etický kodex

Etický kodex shrnuje základní filosofii, podle které se řídíme. Poznáte snadno, co od nás můžete čekat a pod co bychom se naopak nikdy nepodepsali.

1) Cílem je podporovat projekty s vlastní přidanou hodnotu pro lidi ať už svým inovačním charakterem nebo lepší službou pro lidi. To děláme prostřednictvím poradenství, analytických nástrojů a zlepšení výsledků marketingových aktivit.

2) Je naší povinností obchodnímu partnerovi ušetřit náklady, pokud je to možné. Zároveň objektivně informovat o výhodách i nevýhodách s tím souvisejících.

3) Nepodporujeme dotační programy, výjimku tvoří pouze výzkumné a vývojové projekty.

4) Nepracujeme současně pro dva klienty podnikající ve stejném oboru.

5) Vyhrazujeme si právo zveřejnit nabídky zahrnující protislužby, které by mohli být považovány za korupční jednání.

6) Uděláme-li chybu, bezodkladně ji oznámíme klientovy a navrhneme řešení.

7) Zavazujeme se uzavírat jen spolupráci, kde vidíme reálný přínos pro klienta s předem stanoveným výsledkem.

Pokud je vám tento přístup sympatický a máte projekt se kterým bychom vám mohli pomoci, podívejte se, jak můžeme změnit k lepšímu váš byznys.