Tomáš

Home / Tomáš

Má na starosti výkonnostní kampaně. Věnuje se primárně sociálním sítím a zvyšování návštěvnosti.

Zkušenosti:

  • Prodej zboží v USA
  • Správa kampaní na Facebooku
  • Správa kampaní v Google Adwords
  • Správa kampaní v Sklik
  • Zbožové srovnávače
  • Tvorba webových stránek
  • Copywriting
  • Affiliate marketing
  • E-mail marketing
  • SEO